Hvordan kan man bruge dette program?

Denne hjemmeside består af pædagogiske materialer til de forskellige afsnit af filmen Nicht alle waren Mörder.

Et enkelt afsnit af filmen er erstattet med et tilsvarende afsnit fra bogen af Michael Degen, der ligger til grund for filmen (nemlig Teil V, “Rolf und Erwin Redlich”). Filmen følger i alt væsentligt bogen, men der er nogle ændringer fra bog til film.

I perioden 1943-45 gjorde Gestapo i Berlin brug af omkring 30 jøder, der fungerede som stikkere. De skulle afsløre de jøder, der var gået under jorden i denne periode.

Disse stikkere havde den officielle betegnelse “Jüdischer Fahndungsdienst”, men de flygtende jøder kaldte dem “die Greifer”.

Vi har valgt at indsætte et afsnit på hjemmesiden, der specifikt beskæftiger sig med Greifer-problematikken.

Hvert afsnit følger et bestemt mønster i opbygningen af materialet, og man vil genfinde de samme overordnede elementer i hvert afsnit.

Ideen med at inddele hjemmesiden i afsnit er, at man vil kunne fordybe sig i en bestemt episode, hvorefter man kan beskæftige sig mere ekstensivt med resten af filmen og drejebogen. Som det vil fremgå, bliver den unge Michael Degen og hans mor rakt fra familie til familie i det nazistiske Tyskland, og hver episode danner en naturlig enhed, som kan gennemgås særskilt.

Einstieg

Her tilbydes en introduktion til emnet. I nogle tilfælde skrevet af redaktionen.

Filmens handling starter i foråret 1943, og i den første del (Teil 1, Die Flucht) fandt vi det naturligt i vores Einstieg at beskæftige os med det, der gik forud for filmens begyndelse, nemlig den systematiske diabolisering af jøderne, der begyndte med Hitlers magtovertagelse i januar 1933.

Den første “Einstieg” består af en billedanalyse af 2 antijødiske posters fra hhv. 1937 og 1940. Dertil kommer noget nazistisk undervisningsmateriale fra 1935, det blev brugt til at vise racekendetegn ved det “ariske” menneske.

De forskellige “Einstieg” behandler som regel delaspekter af det pågældende afsnit. Således behandler Einstieg i forbindelse med “Das Leben bei Ludmilla” voksne menneskers sexuelle overgreb på børn.

Einstieg i forbindelse med “Familie Teuber” behandler det problem, at nogle af de tyskere, der hjalp jøderne, gjorde det for penge – hvilket jo også er tilfældet med Oma Teuber. Men der fandtes også anstændige mennesker, der hjalp, fordi de bare følte, at det var det rigtige at gøre. Det er det, vi behandler ved et “Mindmap” i forbindelse med Einstieg til Teuber-afsnittet.

Et af det største problemer i tyskundervisningen er, at eleverne mangler ord, og for at udvide elevernes ordforråd har vi lavet en række gloseøvelser.

Sprogøvelserne relaterer til de enkelte afsnit i filmmanus eller romanuddraget, og det er vores håb, at eleverne vil bruge disse ord og vendinger i forbindelse med f.eks. de kreative opgaver og i forbindelse med tekstforståelsen.

Vi har såvidt muligt bestræbt os på at variere disse øvelser.

Vi har til hver sektion lavet Aufgaben zum Textverständnis, hvor man kan gennemarbejde teksten.

Afsnittet Kreative Aufgaben bestræber sig på at forbedre elevernes frie talefærdighed.

Det mest krævende afsnit er Hintergrund, der består dels af links til en række historiske dokumenter, som SWR har sammenstillet og dels af nogle jødiske “Schicksale” – ligeledes fra SWR. Se f.eks. Ein Bauernkind aus Mittelfranken – Charlotte Knobloch (SWR). Disse dokumenter fra SWR er velskrevet og kan stort set bruges uden glosering.

I forbindelse med disse dokumenter kan man inddele klassen i grupper og bede hver gruppe om at arbejde med et eller flere af dokumenterne med henblik på fremlæggelse på klassen.

I forbindelse med “Hintergrund” afsnittet har redaktionen i nogle tilfælde skrevet endnu en “Einstieg”. F.eks. er der i “Teil 1, Die Flucht” en gennemgang af Die Judengesetze. Man kan sige, at “Judengesetze” er en forudsætning for Michael Degens historie og derfor meget centralt. Som det fremgår, er “Judengesetze” ikke et lovkompleks, der blev vedtaget en gang for alle, idet processen med lovgivningen på jødeområdet forløb over flere år. Lovgivningen kan anskueliggøre den gradvise umyndiggørelse og udgrænsning af jøderne i det offentlige og private liv i Tyskland fra 1933-1941.

Om man vil, kan man sige, at materialet er opbygget på den måde, at “Einstieg” er lige til at gå til, og stort set alle elever vil kunne bruge den. “Hintergrund” afsnittet er i den anden ende af skalaen, hvor der stilles nogle større krav.

Gruppearbejde eller pararbejde eller …

Vi har kun undtagelsesvist foreslået specifikke arbejdsformer, da disse altid afhænger af lærerens vurdering af, hvad der er optimalt i den givne situation.

Det vil dog i forbindelse med Wortschatz-Übungen være naturligt med pararbejde.

I forbindelse med “Greifer” afsnittet har vi lavet et glose-spil, og også her vil pararbejde være oplagt. Man kan klikke sig ind i “Spielplatte”, som man kan printe ud i det antal, man har brug for. Reglerne for spillet i øvrigt fremgår af opgaverne:

Wortschatz-Übung I
Wortschatz-Übung II
Die Spielplatte

Fragen zum Textverständnis fungerer fint som gruppearbejde, men kan naturligvis også bruges som pararbejde eller i forbindelse med traditionel klasseundervisning.

Som nævnt er Hintergrund afsnittene meget velegnede til gruppearbejde og til gruppefremlæggelse. Der er dog enkelte dokumenter, som ikke er fra SWR, og som er lidt mere krævende. Som eksempel på en mere krævende tekst kan nævnes Spiegels anmeldelse af Peter Wydens bog om stikkeren Stella Kübler: “Was hätte ich getan?” (Spiegelartikel über Peter Wydens Buch: Stella).

Også meget krævende er Fritz Hiplers antijødiske propagandafilm fra 1940 “Der Ewige Jude” – med tysk tale og engelske untertekster. Vi har taget disse mere krævende materialer med, så den meget motiverede elev kan komme i dybden med stoffet og eventuelt bruge det til større elevopgaver.

Og netop i forbindelse med større elevopgaver henviser vi til Bibliographie.
Hvis man vælger at beskæftige sig med historien om de jødiske “u-både” (i afsnittet “die Greifer”), vil man opdage, at det først er blevet politisk korrekt at beskæftige sig med denne del af den tyske historie i de sidste par år.

I forbindelse med vores bibliografi kan man ved at klikke på linket Baggrunden for bibliografien læse lidt mere om hele dette problemkompleks.

Red.