Forord

”Ich hätte dir eine andere Kindheit gewünscht”, siger Anna Degen til sin søn Michael, mens de oplever endnu et bombardement af Berlin. De er jøder og i fare for at blive deporteret til Auschwitz.

I foråret 1943 lykkes det for den 11-årige Michael Degen og hans mor at flygte og gå under jorden, hvor de lever som såkaldte ”U-Boote” til krigens slutning i maj 1945.

Siden blev Michael Degen en kendt skuespiller i Tyskland, og i 1999 udgav han en bog om sine barnsomsoplevelser i det krigshærgede Berlin under titlen Nicht alle waren Mörder. Bogen er siden blevet filmatiseret og kunne første gang ses i fjernsynet i 2006.

At det overhovedet var muligt for dem at overleve som jøder i det nationalsocialistiske Berlin kunne kun lade sig gøre med gode venners og mange frivillige menneskers hjælp, men motiverne for at hjælpe varierede meget. Der var dem, der tjente tykt på Michael og hans mor, og så var der dem, der hjalp uden at kræve noget til gengæld. Fælles for dem alle var, at de risikerede deres liv.

I Nicht alle waren Mörder vil forfatteren ikke moralisere eller propagandere. Han vil bare fortælle om sine oplevelser i de år, hvor han sammen med sin mor blev rakt fra familie til familie i det sønderbombede Berlin, og selv om baggrunden for Michael Degens historie er grum, så fortælles den med stor humor og ikke mindst med indføling i det liv, han levede som barn på flugt.

Vi bevæger os i denne bog og film gennem en række miljøer og lærer vidt forskellige mennesker at kende, lige fra Hotze, der hjælper familien, fordi han er kommunist, og til den noget mere materialistiske Oma Teuber, der er bordelmutter for sine døtre.

Oma Teuber er realist og kender til livets genvordigheder. Hun har sine fødder dybt plantet i den berlinske asfalt, og som hun siger til Michaels mor: “…. von wat leben muss der Mensch, solange er lebt”. Alligevel holder den unge Michael Degen meget af Oma Teuber, fordi han fornemmer mennesket bag den forretningsmæssige fassade.

Denne bog består af en drejebog til filmen samt et uddrag af romanen. Ideen med både at præsentere et filmmanus og et romanafsnit er at give eleverne et indblik i forskelle mellem den filmiske og den episke genre.

For at lærere og elever lettere kan finde rundt i det pædagogiske materiale, har vi lavet en “guide”, der befinder sig på hjemmesiden under overskriften:

Hvordan man kan bruge dette program

Vi har lagt vægt på sproglig indlæring, tekstforståelse og på mere kreative tiltag, såsom sketches og andre frie opgaver, der er beregnet på at styrke elevernes mere spontane sprog.

Til hvert afsnit er der et link til en podcast med samtaler mellem Michael Degen og Aaron Altaras om episoder i filmen. Aaron Altaras er den dreng, der spiller Michael Degen i filmen. Han er jøde ligesom Michael Degen, hvilket giver samtalerne både nerve og perspektiv. Der er ligeledes et link til podcastens tekst.

Der er endvidere links til baggrundsartikler og kilder, som kan bruges til fordybelse i stoffet, og der er en meget grundig bibliografi, der bl.a. kan være til nytte i forbindelse med studieretningsprojektet i 3. g.

Materialet er velegnet til tværfagligt og tværfakultært samarbejde med fagene historie og samfundsfag.

Bogens hjemmeside ligger på Tyskforlagets hjemmeside (www.tyskforlaget.dk), og Tyskforlaget udgiver også en DVD med filmen, der har valgfrie undertekster (tysk, dansk eller ingen undertekster).

På bogens hjemmeside vil eleverne kunne arbejde selvstændigt med mange af de sproglige opgaver, men der er ikke lagt op til et et “lær selv” program. Opgaverne ved computeren skal kun lette og forenkle læringsprocessen.

Familien Degens redning er ikke et enkeltstående tilfælde. Men historien om de jøder, der i Hitlertiden gik under jorden i Berlin samt den rolle, de jødiske stikkere (de såkaldte “Greifer”) spillede i perioden, har været tabubelagt i Tyskland, og den del af historien er også i dag næsten ukendt. Først sent i 90´erne begyndte man at forske i disse emner, og som det fremgår af bibliografien, er de rigtig tunge forskningsresultater først dukket op efter årtusindskiftet.

Den interesserede læser kan læse mere om dette ved at klikke på Bibliographie og derefter på Baggrunden for bibliografien.

Nicht alle waren Mörder henvender sig til elever med tysk som fortsættersprog, niveau B (3.-4 semester) og A samt tilsvarende niveauer i de gymnasiale uddannelser og på HF samt i voksenundervisningen.

Vi har afprøvet de fleste af vore tekster og materialer på Nordfyns Gymnasium, og vi takker vores elever for deres tålmodige og konstruktive kritik.

For grundig korrekturlæsning af bogens hjemmesider samt mange gode forslag til forbedringer står vi i dyb gæld til: Carla Wolf & Heike Berger.

Vedelshave og Odense
Rolf D. Erbst og Marianne Mortensen